Huur / Verhuur (Wonen)

Bent u als makelaar hoofdzakelijk actief in het aanhuren en verhuren van woningen, dan kunt u lid worden van de sectie Huur/Verhuur van VBO Makelaar.

Het lidmaatschap van de sectie Huur/Verhuur staat open voor makelaars die voldoen aan de opleidingseis én de ervaringseis én overige vereisten.

Opleidingseis

  • makelaars/taxateurs Woningen die gecertificeerd zijn en geregistreerd staan in SCVM dan wel VastgoedCert, óf:
  • makelaars die in het bezit zijn van het Theoriediploma van Beroepsexamens Makelaars B.V. dan wel de diploma’s Basis- en Aanvullende theorie van SVMNIVO, óf:
  • makelaars die in het bezit zijn van het diploma Huur en Verhuur Woningen afgegeven door Beroepsexamens Makelaars B.V., óf
  • makelaars die geslaagd zijn voor de Entreetoets van Beroepsexamens Makelaars B.V..

Ervaringseis

U levert vijf complete (ver)huurdossiers in die door VBO Makelaar beoordeeld worden. Bij twijfel aan de kwaliteit van de dossiers of de kwaliteit van het proces waarbinnen deze dossiers tot stand zijn gekomen, vindt een audit plaats ten kantore van het potentiële lid.

Overige vereisten

Tot de overige vereisten behoort onder meer het in principe verplicht gebruiken van door VBO Makelaar voorgeschreven validatiesoftware om de kwaliteit van verhuurtransacties procesmatig te waarborgen.

Voldoet u nog niet aan de eisen om lid te kunnen worden van de sectie Huur/Verhuur van VBO Makelaar, dan kunt u onder voorwaarden kandidaat-lid worden.

Neemt u voor meer informatie over het lidmaatschap of kandidaat-lidmaatschap van de sectie Huur/Verhuur contact op met het accountmanagement van VBO Makelaar via 070-345 8703 of vbo@vbo.nl.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om contact met u op te kunnen nemen over uw vraag. Zie ook onze privacyverklaring