Wonen

Beroepsexamens Makelaars B.V. organiseert de examens voor het Basisdiploma Vastgoeddeskundige van de Basisopleiding Vastgoeddeskundige, het Diploma Makelaar onroerende zaken specialisatie Woningen van de Vervolgopleiding Makelaar Woningen en het NRVT basisdiploma taxateur Wonen van de Vervolgopleiding Taxateur Woningen.

Het Basisdiploma Vastgoeddeskundige is modulair opgebouwd en bestaat uit de volgende examens:

 • Koop-Verkoop
 • Huur-Verhuur
 • Omgeving en Milieu
 • Bouwen en Bouwgebreken
 • Duurzaamheid
 • Fiscaliteiten Vastgoed
 • Financiering Vastgoed

Voor elk examen dat u behaalt, ontvangt u een certificaat. Nadat alle certificaten zijn behaald, ontvangt u het Basisdiploma Vastgoeddeskundige.

De examenvorm kan per examen verschillen. Examens kunnen bestaan uit meerkeuzevragen, open vragen en praktijkopdrachten of combinaties daarvan. Examens worden zoveel mogelijk digitaal afgenomen. Beroepsexamens Makelaars B.V. maakt daarvoor gebruik van toetscentra verspreid over heel Nederland. Zo kunt u flexibel examen doen op de dag en het tijdstip die u het beste uitkomen.

Voor kandidaten die nog studerende zijn aan de Theorieopleiding Makelaar/Taxateur Woningen geldt een overgangsregeling. Vanaf 1 september 2020 wordt het Theoriediploma makelaar/taxateur onroerende zaken niet meer uitgereikt. In plaats daarvan komt het basisdiploma Vastgoeddeskundige. Vóór 31-12-2021 moeten de nog studerende kandidaten de examens behaald hebben van de theorieopleiding:

 • Woningmarkt en Economie
 • Koop-Verkoop Woningen
 • Woning en Leefomgeving
 • Woningfinanciering
 • Huur-Verhuur
 • Taxatieleer Woningen
 • Bouwkundig inspecteren

 

Diploma Makelaar Wonen

Het Diploma Makelaar onroerende zaken specialisatie Woningen, van de Vervolgopleiding Makelaar Woningen, is modulair opgebouwd en bestaat uit de volgende examens:

 • Real Estate Skills
 • Object Analyse
 • Markt Analyse
 • Portfolio Assessment

 

NRVT Basisdiploma Taxateur Wonen

Het NRVT basisdiploma geeft je toegang tot de NRVT meester-gezel periode. Het NRVT Basisdiploma Taxateur Wonen, van de Vervolgopleiding Taxateur Wonen, is modulair opgebouwd en bestaat uit de volgende examens:

 • Taxatieleer
 • Ethiek en Integriteit
 • Object Analyse
 • Markt Analyse
 • Portfolio Assessment

*NRVT additionele informatie over het scholingstraject en de toets: Tijdlijn scholingstraject nieuw model Taxatierapport Wonen 2021.

 

Praktijkdiploma Makelaar/Taxateur Woningen

Op het Praktijkdiploma Makelaar/Taxateur Woningen is een overgangsregeling van toepassing. Kandidaten die op 1 januari 2021 in het bezit zijn van één of twee geldige deelcertificaten, worden tot 1 augustus 2021 in de gelegenheid gesteld de resterende examens voor de praktijkopleiding af te ronden.

Het Praktijkdiploma Makelaar/Taxateur Woningen is modulair opgebouwd en bestaat uit de volgende drie examens:

 • Bemiddelen Woningen
 • Taxatiestandaarden
 • Praktijktoets Veldwerk Woningen

*De bij het NRVT vermelde praktijktoets bestaat uit de drie examens van de Praktijkopleiding Makelaar/Taxateur Woningen.