Beroepsopleidingsprofiel SCVM Makelaar onroerende zaken

Het Beroepsopleidingsprofiel is een normstellend kader voor het ontwikkelen van de examens die kwalificeren voor door SCVM uitgegeven certificaten van vakbekwaamheid voor de makelaar onroerende zaken. Het document is ook richtinggevend voor het ontwikkelen van de opleidingen die toeleiden tot deze examens. Er worden drie specialismen onderscheiden, te weten de makelaar Woningen, de makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed en de makelaar Landelijk en Agrarisch Vastgoed.

Download document