Disclaimer

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Mochten er in onze mededelingen toch fouten of vergissingen voorkomen dan kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd persoonlijk contact met ons op indien u vermoedt dat er sprake is van een fout of vergissing, zodat wij in voorkomende gevallen passende maatregelen kunnen nemen.

Alle pagina's op www.examensvoormakelaars.nl zijn eigendom van de Beroepsexamens Makelaars B.V..

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door kopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beroepsexamens Makelaars B.V..  Onrechtmatige verveelvoudiging of distributie van deze pagina's of een gedeelte ervan is verboden en strafbaar, en zal met alle mogelijke juridische middelen worden bestreden.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om contact met u op te kunnen nemen over uw vraag. Zie ook onze privacyverklaring